ฟีเจอร์การใช้งาน
White Label
White Label Payment Gateway คือ คำตอบสำหรับผู้ต้องการทำการชำระเงินออนไลน์ ที่ให้ผู้ให้บริการหรือร้านค้ามีช่องทางและบริการชำระเงินออนไลน์ภายใต้ร้านค้าของตัวเอง โดยในระหว่างการชำระเงินนั้นทางระบบจะไม่มีการแสดงให้ลูกค้าได้เห็นว่ามีการเรียกใช้งานผู้ให้บริการชำระเงินจากภายนอก