ฟีเจอร์การใช้งาน
ความปลอดภัย
ในด้านของความปลอดภัยในการชำระเงินผ่าน ChillPay นั้น เรามีระบบป้องกันการทุจริตภายใต้ข้อบังคับของ AMLO ที่จะสามารถตรวจสอบและระงับการชำระเงินที่น่าสงสัยเพื่อช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงมีการเข้ารหัสของข้อมูลสำคัญและรวมทั้งในการรับส่งข้อมูลด้วย ทั้งนี้ ทางบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้ใบอนุญาตจากทางธนาคารแห่งประเทศไทย