ฟีเจอร์การใช้งาน
ChillPay คือระบบให้บริการรับชำระเงินออนไลน์ (Payment Gateway) เป็นตัวแทนในการรับชำระค่าสินค้าและบริการให้กับลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยรองรับช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย อาทิ Internet Banking, Application & Mobile Banking, Credit Card, Rabbit Line Pay, Kiosk Machine, e-wallet