ฟีเจอร์การใช้งาน
Fastest Cashflow
Fastest Cashflow คือ การรับเงิน T+1 หรือ วันทำการถัดไป หลังจากที่ลูกค้าชำระเงินผ่านระบบ ChillPay แล้วเพียงแค่วันทำการถัดไป ทางร้านค้าก็จะสามารถได้รับเงินจากทาง ChillPay ทันที ไม่ต้องรอนานอีกแล้ว
*ทั้งนี้ 'วันทำการ' หมายถึง วันจันทร์ - ศุกร์เท่านั้น
ไม่รวมวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตัวอย่างที่ 1
สมชายซื้อสินค้าที่เว็บไซต์ e-Commerce ของร้านค้า และชำระเงินผ่านระบบ ChillPay ในวันจันทร์ ที่ 1 มกราคม ดังนั้นร้านค้าจะได้รับเงินจาก ChillPay ในวันอังคารที่ 2 มกราคม ก่อนเวลา 14.00 น.
ตัวอย่างที่ 2
สมชายซื้อสินค้าที่เว็บไซต์ e-Commerce ของร้านค้า และชำระเงินผ่านระบบ ChillPay ในวันศุกร์ ที่ 5 มกราคม ดังนั้นร้านค้าจะได้รับเงินจาก ChillPay ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม ก่อนเวลา 14.00 น.