คำถามที่พบบ่อย
ชิวเพย์ (ChillPay) คืออะไร
เอกสารสมัครสำหรับนิติบุคคล
สมัครแบบนิติบุคคลโดยไม่มีใบ ภ.พ.20 ได้ไหม
จดทะเบียนการค้าเป็นบุคคลธรรมดาสามารถสมัครใช้งานได้ไหม
เอกสารสมัครสำหรับบุคคลธรรมดา
บุคคลธรรมดา ไม่มีเอกสารจดทะเบียนพาณิชย์ได้ไหม
ค่าบริการ
มีหักค่าธรรมเนียมอื่นๆ อีกไหม
ในการโอนเงินให้แก่ร้านค้า คิดค่าอะไรบ้าง
บุคคลธรรมดาหักภาษี ณ ที่จ่ายไหม
ระบบชิวเพย์ รองรับกี่สกุลเงิน
คิดอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร
การ์ดต่างประเทศ มีค่า International Charge หรือไม่
ระยะเวลาโอนเงินคืนแก่ร้านค้า
รับบัตรเครดิตอะไรบ้าง
Plugin ต่างๆ
กรณีลูกค้าซื้อสินค้า/บริการ และต้องการยกเลิก
การ Void
การ Refund
 • คำถามที่พบบ่อย
  ชิวเพย์ (ChillPay) คืออะไร
  เอกสารสมัครสำหรับนิติบุคคล
  สมัครแบบนิติบุคคลโดยไม่มีใบ ภ.พ.20 ได้ไหม
  จดทะเบียนการค้าเป็นบุคคลธรรมดาสามารถสมัครใช้งานได้ไหม
  เอกสารสมัครสำหรับบุคคลธรรมดา
  บุคคลธรรมดา ไม่มีเอกสารจดทะเบียนพาณิชย์ได้ไหม
  ค่าบริการ
  มีหักค่าธรรมเนียมอื่นๆ อีกไหม
  ในการโอนเงินให้แก่ร้านค้า คิดค่าอะไรบ้าง
  บุคคลธรรมดาหักภาษี ณ ที่จ่ายไหม
  ระบบชิวเพย์ รองรับกี่สกุลเงิน
  คิดอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร
  การ์ดต่างประเทศ มีค่า International Charge หรือไม่
  ระยะเวลาโอนเงินคืนแก่ร้านค้า
  รับบัตรเครดิตอะไรบ้าง
  Plugin ต่างๆ
  กรณีลูกค้าซื้อสินค้า/บริการ และต้องการยกเลิก
  การ Void
  การ Refund